Union Territory of Jammu and Kashmir

Education

লাডাখত স্থাপন হ’ব কেন্দ্ৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়, কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে জনালে অনুমোদন

লাডাখত স্থাপন হ’ব কেন্দ্ৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়। বৃহস্পতিবাৰে কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে এই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনৰ বাবে অনুমোদন জনায়। ৭৫০ কোটি টকা ব্যয়ৰে বিশ্ববিদ্যালয় নিৰ্মাণ…

Read More »
Back to top button