Shivji

ধাৰ্মিক

জঁটাধাৰী মহাদেৱৰ আৰাধনা মাহ-পবিত্ৰ শাওণ, এই মাহত কিয় পালন কৰা হয় ব্ৰত?

এতিয়া পবিত্ৰ শাওণ মাহ। অসমীয়াৰ সমাজত হাল ধৰাৰ সময়। শাওণ মাহত খেতিৰ ভৰ-পক। পথাৰখন শ্যামলী হোৱাৰ সময়তে এই মাহটোক শিৱৰ…

অধিক পঢ়ক »
Back to top button