Rongali Bihu

উৎসৱ

আজি গৰু বিহু! গৰু বিহুৰ এইবোৰ কথা জানেনে আপুনি?

বিহু অসমৰ জাতীয় উৎসৱ। ব’হাগ বিহু হৈছে ৰঙালী বিহুৰ প্ৰথমটো দিন। চ’ত আৰু ব’হাগ মাহৰ সংক্ৰান্তিৰ দিনা গৰু বিহু পালন…

Read More »
Back to top button