Resignation

ৰাজনৈতিক

কি হৈছে পঞ্জাৱত? পদত্যাগৰ দিশে পঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অমৰিন্দৰ সিঙ!

পঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কেপ্টেইন অমৰিন্দৰ সিঙক ইস্তফা দিয়াৰ নিৰ্দেশ কংগ্ৰেছ হাইকামাণ্ডৰ। আজি বিয়লি পাঁচ বজাত পঞ্জাৱ কংগ্ৰেছৰ উচ্চ স্তৰীয় বৈঠক অনুস্থিত…

অধিক পঢ়ক »
Back to top button