Purabi

অসম

অসমত বৃদ্ধি পালে পুৰবী দুগ্ধৰ মুল্য

অসমত পুৰবী দুগ্ধৰ মুল্য বৃদ্ধি পালে। প্ৰতি ৫০০ মিলি পাউচত পুৰবী গাখীৰৰ মুল্য ১ টকাকৈ বৃদ্ধি পাইছে। পুৰবী ডেইৰীয়ে অসমৰ…

অধিক পঢ়ক »
Back to top button