Drug Mafia

অপৰাধ

অসম আৰক্ষীৰ ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান অব্যাহত! মৰিগাঁওত বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ জব্দ

মৰিগাঁও আৰক্ষীৰ ধাৰাবাহিক ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান। লাহৰীঘাট আৰু মৰিগাঁও আৰক্ষীয়ে যুটীয়া অভিযান চলাই লাহৰীঘাটৰ দাঁতিয়ালবৰীৰ পৰা বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ জব্দ…

Read More »
Back to top button