Course

Education

নৱম আৰু দশম শ্ৰেণীৰ পাঠ্যক্ৰমৰ প্ৰায় ৪০ শতাংশ হ্ৰাস কৰাৰ সিদ্ধান্ত

অসম মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত। ২০২১-২২বৰ্ষৰ বাবে নৱম আৰু দশম শ্ৰেণীৰ পাঠ্যক্ৰমৰ প্ৰায় ৪০ শতাংশ হ্ৰাস কৰা হব। এই…

Read More »
Back to top button