Pratham Khabr TV

অসম

ক’ত অন্তৰ্ধান হ’ল ছাইবুৰৰ ল’কাৰৰ সম্পত্তি?

ছাইবুৰৰ লকাৰৰ পৰা একোৱেই উদ্ধাৰ কৰিব নোৱাৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তদাৰকী শাখাই। হাতীগাঁওৰ SBI শাখাত অভিযান চলাই নিৰাশমনে উভটি গ’ল তদাৰকী শাখাৰ…

Read More »
Back to top button