strike

ভাৰত

আজি ভাৰত বন্ধৰ দ্বিতীয়টো দিন! ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰতিবাদকাৰীৰ বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী

আজি ২৯ মাৰ্চ, ভাৰত বন্ধৰ দ্বিতীয়টো দিন। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ঠাইৰ লগতে দেশৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে দেখা গ’ল বন্ধৰ সৰ্বাত্মক প্ৰভাৱ। ভাৰতৰ…

Read More »
Back to top button